Jan Superson urodził się w 1955 roku w Grzęsce pod
Przeworskiem. Studia magisterskie rozpoczął w 1974 roku
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale
Rzeźby. Dyplom otrzymał w 1979 roku w pracowni prof.
Mariana Koniecznego. Po ukończeniu studiów przeniósł
się do Jeleniej Góry, gdzie podjął pracę w Państwowym
Liceum Sztuk Plastycznych. W swoim dorobku posiada
realizacje rzeźbiarskie w obiektach sakralnych
i świeckich w zakresie rzeźby związanej z architekturą,
tablice pamiątkowe i medale.
Ważniejsze realizacje: figury, stacje drogi
krzyżowej i ołtarze w kościołach i kapliczkach
m.in. w Świętoniowej, Warszawie, Ożarowie
Mazowieckim, Jeleniej Górze (Kościół św. Wojciecha,
kaplice na nowym i starym cmentarzu), Grzęsce,
Zagrodnie i Krzeszowie.